Afstandsonderwijs - E-learning module

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Wat is afstandsonderwijs?

Afstandsonderwijs, ofwel online learning wordt door Mohamed Ally gedefinieerd als ‘het gebruik van Internet om toegang te krijgen tot leermateriaal; interactie met de lesstof, begeleider en andere studenten te hebben; en het verkrijgen van ondersteuning gedurende het leerproces met als doel om kennis te vergaren, persoonlijke betekenis te construeren en te groeien van de leerervaring' (Anderson ea., 2004)

Module afstandsonderwijs

In het kader van de UvA-tender ‘Ver weg en toch dichtbij’ is een e-learning module ontwikkeld die docenten handvatten kan geven voor de begeleiding van studenten bij afstandsonderwijs. Daarnaast probeert de module ook hulp te bieden bij de ontwikkeling van lesmateriaal dat kan worden ingezet bij afstandsonderwijs. Zo zullen er theoretische achtergronden, praktische tips en trucs, verwijzingen en literatuur van verschillende bronnen worden aangeboden.

De module is grotendeels gebaseerd op materiaal dat is ontwikkeld voor het project MarchEt , meer specifiek op de modules ‘Begeleiden op afstand’ en ‘Samen kennis Opbouwen’. Daarnaast is de module aangevuld met materiaal uit verschillende andere bronnen, zoals digitaledidactiek.nl , 21edingen.nl , tpack.org , weblectures.nl  en verschillende onderzoeksartikelen.


De module bevat de volgende onderdelen

Algemene uitleg over afstandsonderwijs
Didactische modellen begeleiden afstandsonderwijs

 • Community of inquiry
 • TPACK
 • Interaction triangle
 • E-moderation

Aandachtspunten docent

 • Sociaal
 • Organisatorisch
 • Technisch

U kunt de module openen door op onderstaande afbeelding te klikken.

Afstandsonderwijs_module.png

 

 

Het algemene doel van de module is het opdoen van kennis op het afstandsonderwijs. Als docent bent u na het doornemen van (onderdelen) van de module in staat om op een didactisch verantwoorde manier ICT in te zetten bij het verzorgen van afstandsonderwijs. U kent de belangrijkste theoretische concepten met betrekking tot het geven van afstandsonderwijs en de verschillende sociale, organisatorische en technische aandachtspunten die voor docenten van belang zijn bij het verzorgen van afstandsonderwijs. Tenslotte heeft u na het doornemen van de module kennis gemaakt met verschillende tools voor het geven van afstandsonderwijs en kunt u deze op een relevante wijze in uw onderwijs inzetten, afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en didactiek.

 

 

Deze module is ontwikkeld in het kader van de UvA-tender 'Ver weg en toch dichtbij'.

Kijk voor andere modules, voorbeelden en handleidingen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld in de lijst met links.

Hoe afstandsonderwijs?

Wilt u meer informatie over hoe u uw afstandsonderwijs kunt vormgeven, welke stappen u kunt ondernemen en welke ondersteuning u kunt krijgen, neem dan contact op met uw facultaire ICTO contact persoon.

Bronnen & extra informatie

 1. Website - MarchET
 2. Website - Weblectures
 3. Website - 21 edingen video maken
 4. Website - digitaledidactiek.nl 
 5. Website - tpack.org 

Extra verdiepende literatuur

Sims, R., & Kigotho, M. (2013). Education across space and time: meeting the diverse needs of the distance learner. Distance Education, 34(2), 137-141.

Original author: ICTO - AMC


Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also