Themabijeenkomst: De Ins, maar vooral ook de Outs van Internationalisering

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
June 17, 2014, 3:30 p.m.
B0.207

About

Het onderwerp van deze themabijeenkomst is: Taal

Doelgroep

Iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp taalbeheersing Nederlands bij eerstejaars studenten, bijvoorbeeld docenten, opleidingsdirecteuren, studieadviseurs, vaardigheidscoördinatoren, opleidingscommissie- en examencommissieleden, is van harte uitgenodigd.

Download flyer van de bijeenkomst

Welk niveau verwachten we van kersverse eerstejaars studenten en wat doen we als de studenten niet aan onze ingangseisen voldoen? Wat doen we met slecht geformuleerde verslagen, dito antwoorden op essayvragen en hoe reageren we op e-mails van studenten die geformuleerd zijn als door een ondermaatse rapper? Bij de CoS opleidingen wordt er verschillend omgegaan met taalbeheersing Nederlands en deficiënties daarvan. Wat kunnen we van elkaar leren? Willen we collectief diagnostisch toetsen? Willen we deficiënties verplicht laten wegwerken? Door middel van onderstaand programma willen we informeren, discussiëren en een basis leggen voor gezamenlijk beleid voor de CoS opleidingen.

Programma

 1. Ervaringen met taalonderwijs in het CoS: Joëlle Kessels
 2. Ingangstoets Nederlands (gastspreker)
 3. Discussie
  • Welk ingangsniveau verwachten we? Hoe belangrijk vinden we taalbeheersing Nederlands?
  • Wat is het nut en rendement van diagnostisch toetsen?
  • Wat zijn best practises en willen we die breed implementeren?
  • Willen we deficiënties verplicht laten wegwerken?

Themabijeenkomsten Bacheloronderwijs

Bacheloronderwijs kent een flink aantal thema’s die voor alle opleidingen belangrijk zijn, denk maar aan de aansluiting VWO-universiteit, taal en wiskunde toetsen en eventueel bijspijkeronderwijs daarin, tutoraten en vaardighedenonderwijs. Bij elk thema is maar een beperkt deel van de FNWI staf betrokken.
In het voorjaar 2014 organis eert het College of Science daarom een aantal maandelijkse bijeenkomsten rond één thema, voor een specifieke doelgroep. Als deze proefopzet slaagt wordt de serie voortgezet .

Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also