Digitaal toetsen op afstand

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
Nov. 14, 2014, 3 p.m.
Science park 904, Amsterdam

About

Bij de Science faculteit van de UvA en bij de TU Delft hebben recent pilots plaats gevonden met proctoring. In deze bijeenkomst worden de ervaringen gepresenteerd en wordt een demonstratie van proctoring gegeven.

Het “Online Proctoren” is een relatief nieuw opkomend concept voor het afnemen van tentamens op afstand dat tot nu toe vooral terrein heeft gewonnen in het onderwijs in de Verenigde Staten. Proctoring wordt onder andere gebruikt in MOOCs voor certificering. Er zijn verschillende methodes van proctoring bekend. Dit is een nieuw gebied en de privacy en juridische aspecten zijn in Nederland nog niet specifiek vastgelegd waarbij de wetgeving in de EU en VS sterk van elkaar verschillen.

Programma

  1. Opening van de bijeenkomst (Andy Pimentel, FNWI, UvA)
  2. Pilot met online tentamens op afstand in de Pre-master Information studies (Natasa Brouwer en Andrea Haker, FNWI, UvA)
  3. Digitaal toetsen op afstand bij TU Delft (Meta Keijzer, TU Delft)
  4. Demonstratie van Proctor Exam (Daniel Haven, Proctor Exam)
  5. Discussie 

Een blog over de pilot bij de UvA is te vinden op de ICTO-FNWI blog.

Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot een maximum van 35 is aanmelding verplicht.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also