Symposium ""E-learning in het AMC-onderwijs: Stand van zaken""

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
Nov. 18, 2014, 1 p.m.

About

Met ditsymposium wordt beoogd te inventariseren welke (al of niet zelf-ontwikkelde) E-learningtoepassingen in het AMC worden gebruikt ten behoeve van het onderwijs. De hoopen verwachting is dat docenten die momenteel of in de toekomst ICT-toepassingenontwikkelen en/of aanbieden met elkaar in contact komen en kunnen leren vanelkaars successen en mislukkingen. Tevens proberen we een beeld te krijgen van de belemmeringen die de verdereontwikkeling of implementatie van toepassingen in de weg staan. Het symposiumzal een beeld geven van de stand van zaken in het AMC;het is geen cursus E-learning maken.


Registratie voor deelname is niet nodig. Aanmelden als spreker is niet meer mogelijk. De resultaten van de inventarisatie zullen op Starfish worden gepubliceerd (zie de See Also-kolom rechts)

Plaats: CZ-5

Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also