Themabijeenkomst Blended learning: Digitaal toetsen

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
May 21, 2015, 3 p.m.
Science park, de zaal wordt later bekend gemaakt

About

Doelgroep

Opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

Digitaal toetsen is de tweede van de vier thematische bijeenkomsten over blended learning die worden georganiseerd in het Science Park in 2015.

=> Verslag van de bijeenkomst

In het onderwijs is het streven dat de toetsen zo goed mogelijk aansluiten op het leerproces binnen een vak. Digitale toetsen worden in blended onderwijs ingezet als ondersteuning van het leerproces. Het bevorderd zelfstandig, flexibel en op maat leren. Digitaal toetsen kan grote voordelen hebben bij het automatisch nakijken en feedback geven op maat, bij grote groepen studenten.

Binnen de FNWI, de UvA en Nederland is digitaal toetsen ontzettend in ontwikkeling en biedt het nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Daar staat tegenover dat de toetscyclus complexer wordt, de docent meer ondersteuning nodig heeft en fraude preventie nieuwe dimensies krijgt. Er worden bijvoorbeeld zalen gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor het afnemen van digitale toetsen.


Digitale toetszaal, UvA


Deze bijeenkomst zet in op de discussie over de betekenis van digitaal toetsen voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent digitaal toetsen voor de docent en de student? Wat vraagt dit van de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie zullen drie ervaringsdeskundigen hun best practises met ons delen.

=>Download flyer (met programma en samenvattingen presentaties)

=> Verslag van de bijeenkomst

Programma

 1. Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter (Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad)
 2. Presentatie van drie cases:
  • Toetsen en leren integreren
   Sharon Klinkenberg, UvA, voorzitter landelijke SIG Digitaal toetsen (presentatie)
  • Interactief lesmateriaal voor toetsgestuurd leren (presentatie)
   Arjeh Cohen, voormalig decaan Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
  • Digitaal toetsen met beelden (presentatie)
   Koen Vincken, UMC Utrecht
 3. Korte pauze
 4. Panel discussie met de zaal onder de leiding van Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA)
  Panelleden: Arjeh Cohen, Sharon Klinkenberg, Koen Vincken, en André Heck (FNWI docent wiskunde)
 5. Borrel

=> Verslag van de bijeenkomst


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also