Themabijeenkomst Blended learning: Open Online Onderwijs

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
Dec. 10, 2015, 3 p.m.
Science Park 904, zaal C0.110

About

Doelgroep: Opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die open online onderwijs en activerend leren interessant en belangrijk vindt

Aanmelding: afgerond

Open Online Onderwijs is de derde thematische bijeenkomsten in de serie van vier bijeenkomsten die worden georganiseerd over Blended learning in het Science Park.Open en online onderwijs kan de toegankelijkheid én de kwaliteit van het hoger onderwijs vergroten en het leren van elke individuele student meer flexibel en op maat maken. Het toepassen van open online onderwijs heeft een grote impact op onderwijsontwerp en organisatie van hoger onderwijs. Massive Open Online Courses (MOOCs) is de meest besproken vorm van open online onderwijs maar dit is lang niet de enige manier hoe open online onderwijsaanbod zich manifesteert. Wat kan open online onderwijs betekenen voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat voor impact heeft open online onderwijs op het hoger onderwijs in algemeen?
Als vertrekpunt en voor de inspiratie worden drie korte presentaties gegeven.


Videoopname: Link-video
Foto's van de bijeenkomst:


Programma

 1. 15.00 Welkom
 2. 15.15 Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter (Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad)
 3. Drie presentaties
  • Open en online onderwijs is meer dan een MOOC
   Robert Schuwer, landelijke expert Open Online Onderwijs, coordinator van SURF Special interest groep Open en online onderwijs
   Samenvatting: Vraag een willekeurige medewerker aan een universiteit naar open online onderwijs. De kans is groot dat je ""MOOC"" als antwoord krijgt. Open onderwijs behelst echter veel meer dan dat. In deze presentatie neem ik als vertrekpunt de strategische notitie ""HO2025"" van minister Bussemaker en behandel ik de impact ervan op universiteiten en hogescholen en wat dat betekent aan te ondernemen activiteiten.
  • MOOCs to the rescue
   Annemarie Zand Scholten, docent UvA, FMG
   Samenvatting: Bij de FMG wordt een serie van vijf MOOCs ontwikkeld met een bijzonder doel. De MOOCs maken het mogelijk om werkgroeponderwijs aan te kunnen blijven bieden in de gezamenlijke premaster van Sociale Wetenschappen en Pedagogiek en Onderwijskunde. In de presentatie komen de ervaringen met het ontwikkelen van een MOOC en de inzet van het materiaal in het eigen onderwijs aan bod.
  • Open Minor Programmeren
   Martijn Stegeman, docent UvA, FNWI
   Samenvatting: Bij de Minor Programmeren maken we ruimhartig gebruik van open onderwijsmaterialen. Oefening is essentieel om tot een begrip te komen, dus onze focus ligt op individuele begeleiding: de student bijstaan in frustrerende situaties. Theorie bieden we volledig aan met videocolleges van andere universiteiten, korte filmpjes, vragen bij de programmeeropdrachten, documentatie en meer. Zo'n manier van werken vraagt om een andere manier van studenten motiveren en het in de gaten houden van de sociale cohesie. De grootte van de groep vraagt ook om maatregelen om tijdig feedback te kunnen geven. Ten slotte voelen we een verplichting om eigen materiaal ook weer open te verspreiden, en dat doen we ook.
 4. Korte pauze
 5. Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
  Panelleden:
  Robert Schuwer, Annemarie Zand Scholten, Martijn Stegeman

 6. Sluiting (ca 17.15) en Borrel

Link naar ICTO-FNWIblog.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also