Blended Learning binnen de UvA en FNWI

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
Pedagogy
BlendedLearning
This event is in the past
Dec. 15, 2015, 3:30 p.m.

About

Doelgroep: studenten, docenten, opleidings- en onderwijsdirecteuren, onderwijsondersteuners
Datum en tijd:
15 december 2015, 15.30-17.00 uur
Locatie:
Science park, zaal C1.112

Programma

15.30 – 16.00 uur: Peter van Baalen Presentatie van het rapport Blend IT & Share IT
16.00 – 17.00 uur: Discussie en gelegenheid om feedback te geven (gebruikmakend van stellingen en stemkastjes) (moderator van de discussie: Andy Pimentel) - Presentatie van stellingen met de uitslag.Wilt u bijdragen aan het poneren van stellingen? Lever dan hier uw stelling(en) aan! (deze bijeenkomst is in het verleden, stemmen is niet meer mogelijk).
De stellingen zijn ook per e-mail binnengekomen en zijn samen met de uitslag van het stemmen verwerkt in de presentatie die bij de discussie is gebruikt (zie downolad bij Programma. .

Het recentelijk verschenen rapport Blend IT & Share IT (download rapport), vervaardigd door een werkgroep onder leiding van prof.dr. Peter van Baalen, beschrijft het resultaat van een jaar lang universiteitsbrede discussie en analyse op het gebied van Blended Learning. De centrale vraag die de werkgroep zich hierbij stelde is hoe blended learning – een combinatie van offline- en online-onderwijs – geïntegreerd zou moeten zijn in de onderwijsvisie- en praktijk van de UvA. De conclusie is dat de afgelopen periode verschillende projecten zijn gestart, maar dat een UvA-brede strategie ontbreekt. Dit is wel nodig volgens de werkgroep. Het rapport beschrijft een variëteit aan nieuwe mogelijkheden en doet concrete aanbevelingen, variërend van flexibilisering en modularisering van het curriculum, fysieke aanpassing van de studieomgeving, andere manieren van organiseren en financieren tot aan nieuwe mogelijkheden van dienstverlening.

De volgende uitdaging wordt om met elkaar vast te stellen welke vernieuwingen geïmplementeerd zouden moeten worden, hoe en in welke volgorde. Graag horen wij hoe u daar tegenaan kijkt, welke mogelijkheden u ziet op het niveau van de opleidingen en bij welke aanbevelingen prioriteit gelegd zou moeten worden. Deze bijeenkomst heeft als doel om commentaar en feedback te verzamelen vanuit de gehele FNWI gemeenschap (studenten, docenten, opleidings- en onderwijsdirecteuren, onderwijsondersteuners, etc.)


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also