Masterclass Digitaal toetsen

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
Technology
DigitalAssessment
This event is in the past
June 16, 2016, 3 p.m.

About

Doelgroep: opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren

Tijd en locatie: donderdag 16 juni van 15-17, Locatie Science Park 904, zaal C4.174

Speciaal voor onderwijsdirecteuren en onderwijscoördinatoren organiseert het Programma Digitaal Toetsen een Masterclass Digitaal Toetsen.
Het Programma Digitaal Toetsen staat voor de toekomstgerichte transitie naar digitaal toetsen voor de HvA en de UvA. Het programma richt zich op de verandering in de gehele toetsketen en focust op goede toetsing. Kernwaarden hierbij zijn de rechtmatigheid van summatieve toetsen, de bijdrage van formatief toetsen aan het leerproces en optimaal gebruik van de voorzieningen.

Deze masterclass helpt je antwoord te vinden op vragen die er zijn rond het brede onderwerp ‘digitaal toetsen’. Daarbij leggen we zo mogelijk de verbinding met recente evaluaties van digitaal toetsen en de daaruit voortvloeiende verbeterplannen.
In de masterclass gaan we in op vragen als: Wat kan/moet ik als opleidingsdirecteur met digitaal toetsen? Hoe zit het met de kosten en de baten? Wat kan het mijn opleiding brengen? Wat is daar voor nodig?

Ter voorbereiding op de Masterclass digitaal toetsen voor onderwijsmanagers het volgende:

1. welke vragen en specifieke onderwerpen zou je graag behandeld willen zien in de workshop?

2. materiaal om je in te lezen op het onderwerp:
Business case digitaal toetsen' (whitepaper van SURF)
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/n...
Thema-uitgave: Innovaties in digitaal toetsen. Toetsen als integraal onderdeel van het leerproces.
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/n...


Programma
• opening en kennismaking, inventariseren kennisniveau en verwachtingen
• overview van digitaal toetsen: wat kun je ermee en wat betekent dat voor je onderwijs?
• wat heb je nodig in je eigen opleiding om je eigen doelen te bereiken? aan de hand van het maturity-model dat we hebben ontwikkeld
• afronding: welke behoefte aan vervolg?

Presentatie Michiel van Geloven downloadCreative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also