Centrale inleverplek voor open opdrachen - analyse van de antwoorden door de docent

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Docent

Edgar Meij, UvA/FNWI (hij werkt nu ergens anders: http://edgar.meij.pro/ )

Schaal onderwijs

Kleine groepen studenten (max 20-30 studenten).

Inhoud

Informatiewetenschappen. Master Artificial Intelligence. Advanced information retrieval.
Opdrachten over besproken onderzoekspapers.

Beginsituatie en interventie

Ik merkte dat mijn inbox rondom de inleverdatum van essays of huiswerkopdrachten akelig vol begon te raken met verschillende mails van studenten met allemaal hun opdracht in een bijlage. Om dit beter te structureren ben ik op zoek gegaan naar een centrale inleverplek, waarbij je ook analyses kunt uitvoeren op de antwoorden van studenten.

Onderwijsdoel van de interventie

Het doel was om meer inzicht te verkrijgen in de antwoorden van studenten en te ontdekken waar de moeilijkheden zitten en een centrale inleverplek te creëren voor de hele groep studenten.

Interventie

Door de studenten worden opdrachten gemaakt die gaan over de besproken papers. Deze huiswerkopdrachten worden voorafgaand aan het college individueel gemaakt en vervolgens ingeleverd op de vakspecifieke Google Docs pagina, in het bijzonder een Google Form. Dergelijke Forms zijn automatisch gekoppeld aan een Google Docs Spreadsheet; vooral bij meerkeuzevragen of opdrachten met korte antwoorden is Google Docs, met behulp van een (Excel) sheet, een goede manier om de antwoorden te analyseren en op die manier per vraag een antwoordverdeling te maken.
Hierdoor kun je als docent zien waar de meeste studenten fouten maken en je college hierop aanpassen door extra uitleg te geven over die onderwerpen.

Leerproces

De studenten leveren hun opdrachten in en de docent bekijkt deze en analyseert de antwoorden per groep.

Assessment

De ingeleverde opdrachten worden beoordeeld door de docent. Het gebruik van deze tool voor het inleveren van opdrachten is voornamelijk geschikt voor docenten met kleine groepen studenten, omdat er geen plagiaatcontrole mogelijk is.

Quote docent: ""Voor mij maakt dat niet zo veel uit, aangezien ik maar 20-30 studenten heb en  de opdrachten zelf nakijk, heb ik het direct door wanneer er gecheat wordt.”

Evaluatie van de interventie

A) Tevredenheid studenten

De studenten vonden het gemakkelijk om op deze methode hun opdrachten in te leveren.

B) Tevredenheid van de docent

Het blijkt dat Google Docs een uitermate geschikt is om meerkeuzevragen of korte opdrachten te analyseren met behulp van een (excel)sheet.
Echter, voor langere opdrachten, zoals essay vragen blijkt Google Docs minder geschikt, omdat de lange antwoorden de sheets erg snel vullen en  er hierdoor minder goed analyse mogelijk is.
Voor de studenten en docenten is dit een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier van opdrachten inleveren.

C) Tevredenheid met course design (constructive alignment) 

Door de analyse van de antwoorden kunnen de moeilijkheden in de lesstof geduid worden en dit wordt door zowel docenten als studenten als prettig ervaren. Dit kan het begrip van de lesstof vergroten voor de studenten, en de docenten meer inzicht geven over welke uitleg het beste werkt. Voor kleine groepen studenten met korte antwoorden biedt gebruik van Google Docs een handige, centrale plaats om de opdrachten in te leveren.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also