Formatieve meerkeuze toetsen om begin kennisniveau te toetsen

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Docent

Shirly Berends-Montero Quesada, UvA/FNWI

Schaal onderwijs

Middelgrote en grote groepen studenten.

Inhoud

Master Forensic Science. Criminalistics. Chain of Evidence.

Beginsituatie en interventie

Ik merkte dat sommige studenten de basiskennis van het eerste vak dat ik geef, later in het jaar niet paraat hadden voor andere vakken, doordat de kennis in eerste instantie niet goed geleerd is. Daarom wilde ik graag inzicht verkrijgen in het leerproces.

Onderwijsdoel van de interventie

  • Inzicht verkrijgen in kennisniveau van student
  • Studenten consequenter en  actiever laten studeren
  • Daarnaast wordt met online toetsen geprobeerd studenten aan te sporen om actief en consequent met de lesstof bezig te zijn.

Interventie

Tijdens de cursus worden op verschillende momenten meerkeuzetoetsen aangeboden. De toetsen worden door de docent ontworpen en via het Blackboard elektronische leeromgeving een bepaalde tijd beschikbaar gesteld voor studenten. De studenten kunnen zo zelf bepalen waar en wanneer ze de toetsen maken, zo lang het maar voor de deadline is.

Leerproces

Op verschillende momenten wordt met behulp van formatieve meerkeuzetoetsen de  studievoortgang van de student in beeld gebracht. Nadat de student een vraag heeft gemaakt, krijgt hij direct feedback op zijn gegeven antwoord, met daarbij verwijzing naar de bijbehorende lesstof. 
Gedurende de cursus maken de studenten wekelijks toetsen, zodat de impact van de colleges duidelijk wordt.
Met deze methode kan voorafgaand aan het vak getest worden wat het basiskennisniveau is van de studenten en vervolgens kan met deze informatie het niveau van de lessen aangepast worden.

Assessment

Formatieve assessment.

Quote docent: “Het liefst zou ik ook graag een aantal maanden na de cursus testen, maar dit blijkt vaak niet haalbaar.”

Evaluatie van de interventie

A) Tevredenheid studenten

Studenten vinden het prettig om direct feedback te krijgen op hun antwoord.

B) Tevredenheid van de docent

Het online toetsen blijkt een  handige tool te zijn om het leerproces van de studenten te volgen, zeker in combinatie met toetsen door middel van stemkastjes tijdens de colleges.

Quote docent: “Het online toetsen via Blackboard werkt prima voor mij, ook al is het qua opzetten niet erg intuïtief. Echter, zodra je eenmaal een aantal toetsen op die manier hebt afgenomen gaat het stukken makkelijker, en daarom kan ik het zeker aanraden aan collega’s.”

C) Tevredenheid met course design (constructive alignment) 

De activatie van studenten door het gebruik van onlinetoetsing is een nuttig bijproduct, maar het gaat vooral om de informatiedie een docent kan krijgen over het leerproces dat de studenten doormaken.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also