Sociale tools - Wiki's: Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.
Technology
SocialWeb Wiki

About

Wat is een wiki?

Een wiki kan omschreven worden als een verzameling webdocumenten die onderling verbonden met elkaar zijn. Gebruikers kunnen zelf materiaal toevoegen, aanpassen en verwijderen. Alle bewerkingen van het origineel worden bijgehouden, zodat eventuele foutieve mutaties weer gemakkelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen open- en gesloten wiki’s. Een open wiki houdt in dat iedere willekeurige gebruiker bewerkingen mag uitvoeren op de wiki. Een van de bekendste voorbeelden van een open wiki is Wikipedia. Een gesloten wiki houdt in dat alleen geautoriseerde gebruikers bewerkingen kunnen doen op de wiki.

Bekijk onderstaande video voor een uitleg over Wiki’s

Wiki’s kunnen goed in het onderwijs worden ingezet. Wiki’s kunnen een aanzet zijn tot het vormen van een ‘community’. In zijn simpelste vorm kan een ‘community’ omschreven worden als een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse. Op digitale didactiek, web 2.0 eduapp en 21eDingen worden een aantal voorbeelden genoemd van wiki’s in het onderwijs:

 • Wiki’s kunnen ingezet worden als middel voor gemeenschappelijke kennis opbouw. De docent kan dan de opgebouwde kennis van verschillende studentgeneraties beschikbaar stellen, of studenten kunnen gezamenlijk werken aan een werkstuk
 • Wiki’s kunnen ingezet worden als middel voor samenwerking. Daarbij kan gedacht worden aan een projectomgeving voor studenten, maar ook aan docenten die samenwerken via de wiki.
 • Wiki’s kunnen ook gebruikt worden als online woordenboek. Hierbij kan gedacht worden aan het toelichten van bepaalde begrippen van een vakgebied.

Uiteraard kleven er een aantal voor- en nadelen aan het gebruik van wiki’s, waar u als docent rekening mee dient te houden. Als docent moet u van te voren goed nadenken over alle aspecten: onderwerp, het opzetten van de wiki, de inhoudelijke en de vormvereisten waaraan de studenten moeten voldoen, de begeleiding en de evaluatie. Hieronder staan een aantal voor- en nadelen genoemd:

Voordelen

 • Met wiki’s wordt onderwijs gestimuleerd waarbij de student centraal staat. Studenten kunnen de complete controle krijgen over hun werkomgeving, zonder enige interactie van de docent
 • Doordat de geschiedenis van een webdocument getoond kan worden, is het makkelijk de veranderingen in het document bij te houden en eventuele foutieve informatie ongedaan te maken (versiebeheer)

Nadelen

 • Er dient rekening gehouden te worden met het open karakter van sommige wiki’s, die zich niet lenen voor informatie waarbij vertrouwelijkheid en authenticiteit een rol spelen.

Voor meer voor- en nadelen kunt u kijken op digitale didactiek, web 2.0 eduapp en 21eDingen.

Hieronder staan de kenmerken van een wiki nog even kort opgesomd (zoals aangegeven op de webisite digitaledidactiek.nl):

 • Open: in principe kan iedereen meedoen, maar het is mogelijk hier beperkingen in aan te brengen.
 • Dynamisch groeimodel: pagina’s kunnen naar elkaar verwijzen, ook als de pagina waar naar verwezen wordt nog niet bestaat.
 • Eenvoudige opmaak: een beperkte set van opmaaktekens zorgt er voor dat de belangrijkste, noodzakelijke opmaak beschikbaar is.
 • Unieke namen: een wiki werkt niet met mappenstructuren maar met unieke namen voor pagina’s.
 • Traceerbaar: ondanks het open karakter biedt een wiki voldoende mogelijkheden om de zaak in de gaten te houden

Voor meer informatie over een wiki kunt u kijken in het artikel ‘Social software in het onderwijs’ van Pierre Gorissen.

Welke tools zijn er beschikbaar voor het starten van een wiki?

 • Blackboard Wiki
  In de elektronische leeromgeving Blackboard zit standaard een wiki tool. Deze is zeer eenvoudig te gebruiken. Klik op de link voor de handleiding.

 • Wikipedia
  Dit is de meest bekende wiki en staat bekent als een online encyclopedie.

 • Wikimatrix
  Dit is een handige website, waarmee gemakkelijk de best passende wiki software bij uw persoonlijke voorkeuren kan worden gezocht.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met icto@amc.uva.nl.

Bronnen & extra informatie

 

Extra verdiepende literatuur

Parker, K., & Chao, J. (2007). Wiki as a Teaching Tool. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 3(1), 57-72. 

Trentin, G. (2009). Using a wiki to evaluate individual contribution to a collaborative learning project. Journal of Computer Assisted Learning, 25(1), 43–55. doi: 10.1111/j.1365-2729.2008.00276.x

Original author: ICTO - AMC


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also