Ver weg en toch dichtbij

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Logo_Verweg.JPG

Samenvatting

Met dit project wordt beoogd een professionaliseringstraject op te zetten en te evalueren voor docenten die onderwijs op afstand (willen) geven met behulp van ICT. Binnen dit professionaliseringstraject zullen docenten worden begeleid en ondersteund bij het formuleren van een probleemstelling en het inzetten van ICT hulpmiddelen.


In de premaster Medische Informatiekunde worden verschillende ICT tools ingezet om studenten op afstand te onderwijzen, waarbij studenten ook onderwezen worden bij het maken van schetsen, diagrammen en symbolen. Ondanks de grootschalige inzet van ICT tools, zijn de coördinator en docenten van de premaster Medische Informatiekunde van mening dat op dit moment ICT niet optimaal benut wordt / kan worden. Onderwijscontent in Blackboard wordt veelal statisch aangeboden, docenten lopen tegen de grenzen van de gebruikte systemen aan en zijn daarnaast niet volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van de gebruikte systemen. Er zijn verschillende ICT-middelen voor handen voor het afstandsonderwijs, maar de docenten willen deze didactisch en structureel kunnen inzetten in het onderwijs. Daarnaast wordt de gebruikte samenwerkingsomgeving, SURFgroepen, vanaf 31 december 2012 opgeheven, waardoor een andere samenwerkingsomgeving is gekozen. Hierdoor zullen docenten ondersteuning nodig hebben om de nieuwe omgeving te gebruiken en volledig te benutten. 

In dit kader lag er vanuit de docenten premaster MI een grote wens voor een professionaliseringstraject in het vormgeven van afstandsonderwijs met behulp van ICT hulpmiddelen. Belangrijk is het verbeteren van de communicatie tussen docent en student tijdens het begeleidingsproces zelf, het uitbreiden van deze mogelijkheden/vaardigheden naar meerdere docenten en het begeleiden bij het overgaan naar een nieuwe elektronische leeromgeving.


De begeleiding richt zich op zowel digitale didactiek, als instrumentele en organisatie vaardigheden. Bij het vormgeven van het professionaliseringstraject is zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande professionaliseringsmodules voor afstandsonderwijs. In het bijzonder van de module “Begeleiden op afstand”, onderdeel van het MarchET project. Deze content is  verder toegespitst op het onderwijs van de MI en ondersteuning vanuit team Onderwijstechnologie.
Na evaluatie en optimalisatie van de projectresultaten, is het professionaliseringstraject onderdeel geworden van de staande dienstverlening van team ICTO-AMC. Hierdoor kan een brede groep docenten, voor zowel de opleiding Medische Informatiekunde als Geneeskunde ondersteund en begeleid worden bij het (vorm)geven van afstandsonderwijs. Daarnaast zullen alle projectresultaten openbaar ter beschikking worden gesteld voor andere opleidingen waar afstandsonderwijs wordt gegeven of de intentie is om onderwijs op afstand te gaan geven.

Resultaten

Alle projectresultaten zijn voor geïnteresseerde opleidingen, zowel intern in het AMC als daarbuiten, ter beschikking via de volgende link. 


https://drive.google.com/folderview?id=0By3zELuGh30mbmhNMkI3c0JVTzQ&usp=sharing

Voor materiaal, informatie en personen die gelinkt zijn aan dit project, kunt u in de ‘See also’ sectie kijken aan de rechterkant van het scherm.

Projectleiding: Jorn Blom & Tim Sijstermans

Projectrapportagehttps://drive.google.com/folderview?id=0By3zELuGh30mbmhNMkI3c0JVTzQ&usp=sharing

Original author: ICTO - AMC
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also