MathConverter

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer
Technology
SOWISO
Context/Topic
ToetsenEnToetsgestuurdLeren

About

Motivation for this project

Voor wiskunde-intensieve vakken is er een digitale werkomgeving nodig die het toetsen én het toets-gestuurd leren faciliteert. UvA heeft universiteitsbreed een licentie en technisch beheer voor MapleTA.

Bij de FNWI zijn in het verleden veel toetsvragen in MapleTA ontwikkeld. In elkele projecten hebben FNWI en FEB hierover samengewerkt. MapleTA wordt bij de FNWI steeds minder gebruikt. MapleTA heeft namelijk beperkingen bij toetsgestuurd leren en oefenen, waarin tussentijdse feedback gewenst is. De feedback cyclus in MapleTA bestaat uit twee stappen (1) toets en (2) feedback op de toetsresultaten. De FNWI docenten gebruiken daarom steeds meer de SOWISO toetsen en oeffenen omgeving die betere mogelijkheden heeft voor toetsgestuurd leren, namelijk de feedback geven op toetsvragen bij het oeffenen. FEB gebruikt nu alleen MapleTA en de docenten missen de feedback mogelijheden erin.

De wens om materiaal uit het ene systeem om te zetten in het andere systeem en dat bij bij onderwijsontwikkeling FNWI en FEB samenwerken is al gedurende een langere tijd sterk aanwezig. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat toetsen en toetsitems gemaakt in het ene systeem niet afspeelbaar zijn in het andere systeem.

FNWI en FEB hebben in samenwerking met SOWISO het MathConverter gestart waarmee een langjarige investering in de ontwikkeling van MapleTA materiaal wordt behouden

Results

In het MathConverter project wordt een open source conversiemethode ontwikkeld die de omzetting van itembanken van de ene wiskundige toetstool naar een andere tool vergemakkelijkt door automatisering zodat investeringen in materiaal in het ene systeem ook gebruikt kunnen worden in het andere. Nadruk in dit project zal liggen op conversie van MapleTA-items naar SOWISO-items om de balans in beschikbare items bij de partnerfaculteiten te verbeteren. De conversie-ondersteuningsmogelijkheden van SOWISO-items naar MapleTA-items zullen uitgeprobeerd worden. Binnen de schaalgrootte van dit project kan een volledige interoperabiliteit van beide systemen niet gerealiseerd worden. Wel kan onderzocht worden wat in de huidige productstatus van MapleTA mogelijk is aan conversie tussen SOWISO en dit toetssysteem. Dit zou kunnen leiden tot een dialoog over interoperabiliteit van computeralgebra-gebaseerde toetssystemen.

In dit project is ook Eramus Universiteit Rotterdam betrokken als partij die de Mathconverter wil toepassen.

Project leader: dr. André Heck (FNWI)
Projectpartners: FEB: Joris Marée en Brian Droop, SOWISO: Marc Habbema
Betrokken instelling: Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management (RSM) als de Erasmus School of Economics (ESE)

Start project: 1 januari 2015

End project: 15 oktober 2015

Funding: SURF

Website:

Downloads (project report or extra information):

  • Projectrapportage: Projectrapportage
  • Report: K. Baumgarten, N. Brouwer, M. Cohen, B. Droop, M. Habbema, A. Heck, J. Marée (2015) "MathConverter; Design and Implementation of a Conversion MethodBetween Mathematical Question Bank Items"

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also