Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Het ontwikkelen van elementaire programmeerkennis bij studenten in het hoger onderwijs heeft geen tred gehouden met de stormachtige ontwikkeling van computertechnologie in de samenleving en de wetenschap. Het is nog niet vanzelfsprekend dat studenten kennis maken met elementaire kennis van het numeriek oplossen van wiskundige problemen, het visualiseren van data, het simuleren van modellen
en het testen van hypotheses.

Results

Doel: De volledige studentenpopulatie in een vroeg stadium in contact brengen met computational thinking en datavisualisatie. Ervaring opdoen met grootschalig open en online onderwijs.

Wij willen alle studenten op onze faculteit in staat stellen om naast hun studie de eerste stappen te zetten in computational thinking en problem solving door een brede online cursus programmeren aan te bieden. De cursus wordt opgezet met een studielast van 3EC. We stellen daarbij de volgende leerdoelen:
- het kunnen werken met de basiselementen van programmeertalen
- het computationeel kunnen oplossen van eenvoudige domeinspecifieke problemen

De cursus bestaat uit vier modules die de overkoepelende thema’s behandelen
- Module 1: elementaire wiskunde en datavisualisatie
- Module 2: numerieke technieken en hypothese-testen
- Module 3: simulaties
- Module 4: processen en analyseren van data

Project team (core): Martijn Stegeman (leader), Ivo van Vulpen

Start project: 1 mei 2016

End project: 31 augustus 2017

Funding: SURF subsidie

Budget: € 70.350

Website:

Downloads (project report or extra information):

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also