Neurofysiologie in de vingers

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

In de bachelor van Psychobiologie en Biomedische Wetenschappen wordt de theorie en de praktijk van de neurofysiologie in stappen bij meerdere vakken behandeld. Ze bouwen door op eerdere vakken en weer input zijn voor latere vakken. Ze maken gebruik van dezelfde achtergrondtheorie, waar de diepgang waarmee de docenten op zaken ingaan verschilt. Dat heeft er altijd toe geleid dat bv de handleidingen sterk overlappende onderdelen in zich hebben, zoals een gedetailleerde beschrijving van de apparatuur en de werkingsprincipes. Ook wordt er steeds een selectie gemaakt uit de theorie die voor dat bepaalde vak belangrijk wordt geacht. Daarentegen is er weinig uniformiteit in de informatie content. Daar komt nog bij dat het materiaal voor studenten nu in verschillende Blackboard cursussen wordt geplaatst waardoor de studenten niet de ideale leerlijn kunnen belopen omdat het materiaal, te fragmentarisch wordt aangeboden, dubbel of onlogisch wordt aangeleverd en slecht of helemaal niet doorzoekbaar is. Ook de toegang tot de informatie uit eerdere cursussen is ingewikkeld en omslachtig,waardoor het opfrissen van de kennis over bv de basisbegrippen en principes vaak spaak loopt.

Deze aanvraag gaat over het aanpakken en oplossen van deze problemen zodat de student op een innovatieve manier de neurofysiologie in de vingers kan krijgen.

Op dit moment wordt door de projectleider van dit project in samenwerking met het neurofysiologie docententeam een website ontwikkeld te gebruiken in het neurofysiologie onderwijs binnen de opleidingen Psychobiologie en BioMedische Wetenschappen en de neurofysiologie leerlijn te faciliteren. Deze neurofysiologie site gaat alle theoretische en praktijk informatie over de individuele vakken heen herbergen.

Results

De website als doorzoekbare Informatiebron
In dit project wordt de site voor de neurofysiologie leerlijn gekoppeld aan de bestaande Blackboard pagina’s van de verschillende vakken waar neurofysiologie wordt behandeld als theorie of bij de Practica. Er wordt tegelijk al rekening gehouden om op de lange termijn de koppeling met Datanose, SURFconext en de toekomstige ELO te kunnen maken, waardoor het een onderdeel zou worden van een interactieve student gestuurd leren applicatie waarbinnen learning analitics kan worden toegepast.

Binnen de website wordt in logische pagina’s de informatie weergegeven die eerder verspreid was in handleidingen, werksheets, analysepijplijnen en verdere documentatie stond vermeld. Deze informatie wordt doorzoekbaar, gelinkt en onderbouwd met literatuur.

Project leader: Tonny Mulder

Start project: Oktober 2016

End project: Oktober 2017

Funding: UvA Grassroots September 2016

Website:

Downloads (project report or extra information): Projectplan

Original author: Tonny Mulder
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also