Zichtbare leerlijnen Creator

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

In het UvA instellingsplan 2015-2020 staan de thema's academische vorming en research-intensief onderwijs centraal. Alle FNWI-opleidingen besteden uitgebreid aandacht aan deze thema’s. Bijvoorbeeld, in het in 2013 vernieuwde curriculum van Psychobiologie zijn de leerlijn academische- en onderzoeksvaardigheden en de leerlijn kritisch denken aan de hand van deze thema’s ontworpen. Om invulling te kunnen geven aan academische vorming en research-intensief onderwijs staat het activerend onderwijs centraal. Hierin staat de student centraal en dit kan worden toegepast op curriculumniveau, op docentniveau en op studentniveau. Met dit Grassrootsprogramma willen we voor de bacheloropleidingen bij de FNWI, met Psychobiologie als pilotopleiding, de applicatie ‘Zichtbare Leerlijnen Creator’ maken die zal bijdragen aan het versterken en verder implementeren van activerend onderwijs op al deze niveaus. Deze krachtige interactieve webapplicatie visualiseert in één oogopslag de opbouw van een leerlijn en de samenhang tussen kennis en vaardigheden die binnen een leerlijn aan bod komen. Voor het maken van de applicatie ‘Zichtbare Leerlijnen Creator’ nemen we als basis de Zichtbare leerlijnen webtool die is ontworpen aan de Universiteit Utrecht (zichtbare leerlijnentool voor studenten: https://vimeo.com/151494861 ; zichtbare leerlijnentool voor docenten: https://vimeo.com/146252974 ) en daar al een paar jaar succesvol wordt ingezet. De Zichtbare leerlijnentool van de Universiteit Utrecht is in principe direct inzetbaar om te gebruiken in de applicatie Zichtbare Leerlijnen Creator en kan naar behoefte van de FNWI bacheloropleiding worden ingericht. Er moet nog wel een koppeling worden gemaakt met Datanose en de nieuwe digitale leeromgeving Canvas (vervanging van Blackboard).

Results

Op curriculumniveau:

  • Visualisatie van de opbouw van een leerlijn en de samenhang tussen kennis en vaardigheden die binnen een leerlijn aan bod komen.
  • Versterken van die samenhang en verbeteren van de onderwijskwaliteit door de applicatie te gebruiken voor evaluatie, verbetering, vernieuwing (ontwikkelen leerlijnen) en afstemming van het curriculum.

Op docentniveau:

  • Afstemming: Docenten kunnen de applicatie gebruiken voor het efficiënt bepalen van welke voorkennis (op welk niveau) verondersteld mag worden en of er overlap is en/of hiaten zijn met voorafgaande vakken. Vervolgens kan, indien nodig, het onderwijs hierop worden aangepast.
  • Evaluatie: De applicatie kan ook als startpunt dienen voor een opleidingsbrede discussie met het docententeam over de inhoud en de samenhang van het curriculum.

Op studentniveau

  • Visualisatie: De applicatie ondersteunt het leerproces door in één oogopslag de opbouw en structuur van de leerlijnen weer te geven. Studenten kunnen zo efficiënt zien waar specifieke kennis en/of vaardigheden aan bod komen, op welke manier dit gebeurt, en op welk niveau en wijze deze worden getoetst.
  • Studieplanner: er kunnen ook opdrachten (bijvoorbeeld reflectieopdrachten binnen de oriëntatie leerlijn)aan de applicatie worden toegevoegd (kan de applicatie interactief maken). Ook deze ondersteunen en sturen het leerproces.
  • Organizer: de applicatie ondersteunt en stuurt het leerproces door het activeren van voorkennis door middel van een zoekfunctie.

Samengevat is de applicatie Zichtbare Leerlijnen Creator een innovatief en krachtig instrument dat het toepassen van activerend onderwijs versterkt op alle niveaus (curriculum, docent en student) voor de bachelor Psychobiologie en dat ook zeer geschikt is voor andere FNWI bacheloropleidingen.

Project leaders: Ilja Boor

Start project: Februari 2017

End project: December 2017

Funding: Grassroots

Products: Videos:
Bloom’s Cognitive Domain:  https://vimeo.com/359749810
Bloom’s Psychomotor Domain: https://vimeo.com/359749832
Bloom’s Affective Domain: https://vimeo.com/359749861

Downloads (project report or extra information):
Website: https://teaching.science.uva.nl/portfolio/learning-to-learn/

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also