Peer review kansen binnen de nieuwe ELO

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Om als docent beter zicht te kunnen houden op het proces van de peer review, kan gebruikt gemaakt worden van diverse toepassingen die binnen de Universiteit van Amsterdam aangeboden worden. Met de overgang van Blackboard naar Canvas in september 2018 ontstaat een situatie waarin docenten en studenten binnen de digitale leeromgeving minstens drie toepassingen in de schil of in de kern van Canvas kunnen gebruiken voor formatieve peer review door de studenten en de daaropvolgende summatieve beoordeling door de docent.

Hoewel keuze prettig is, heb je het als docent druk en heb je dus concrete handvaten nodig om gericht een afweging te kunnen maken welke toepassing het beste bij je didactische aanpak aansluit. Gezien de ELO als geheel nieuw is voor de Universiteit van Amsterdam, zal er in de eerste instantie weinig ervaring zijn met deze toepassingen binnen Canvas om een verantwoorde keuze te maken.

Results

In deze Grassroot gaan we daarom de verschillende toepassingen met elkaar vergelijken om vanuit die ervaringen een bondig overzicht van de mogelijkheden te geven.

De resultaten zijn:
Specifiek voor het eigen onderwijs verwachten we door de peer review digitaal te laten verlopen,
1. Meer zicht op het verloop waardoor de bijdrages van individuele studenten duidelijker zichtbaar zijn;
2. Meer ruimte in de bijeenkomst om met de studenten dieper in te kunnen gaan op de soms complexe vragen die na de peer review overblijven.
Daarnaast verwachten we door een overzicht van mogelijkheden te bieden dat meer docenten gebruik kunnen maken van toepassingen voor peer review en eerder de voor hun best passende toepassing kiezen. Een overzicht van de mogelijkheden en verschillen tussen Peer Review Assignments van Canvas, de Peer Feedback Tool van FeedbackFruits en Peer Mark van Turnitin zoals deze geïmplementeerd zijn binnen de Canvas-omgeving van de UvA.

Project leaders: Robert van Wijk
Project periode:
Oktober 2017 - augustus 2018
Funding:
UvA Grassroots
Website:
UvA Grassroots blog http://icto.uva.nl/grassroots/grassroots-blog/grassroots-blog.html
Downloads (project report or extra information): project plan

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also