Canvas VERBI (van verkenning tot brede impelementatie)

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer
Technology
Canvas ELO
Context/Topic
ICTO-FNWIproject

About

Motivation for this project

De UvA stapt op 1 september 2018 over van Blackboard naar Canvas. De overstap is een omvangrijke operatie die alle vakken en alle docenten raakt. Er loopt een UvA-breed project bij ICTS dat Canvas bij de UvA operationeel maakt en technische en organisatorische zaken op centraal niveau regelt. Het FNWI-specifieke Canvas project sluit hierbij aan en moet zorgen dat bij de FNWI goede beslissingen worden genomen over het overstapproces en over de organisatie van Canvas bij de FNWI in de komende periode. Daarnaast moet de overstap zelf georganiseerd worden en docenten worden ondersteund om een didactisch verantwoorde overstap van Blackboard naar Canvas te kunnen maken.

Results

Het project heeft drie doelen:
(1) de overstap van Blackboard naar Canvas realiseren zodat docenten per september 2018 Canvas in het onderwijs gebruiken,
(2) de docenten die hiervoor kiezen de mogelijkheid bieden om hun onderwijs in de nieuwe leeromgeving te vernieuwen, gebruikmakend van de nieuwe mogelijkheden van Canvas,
(3) het nieuwe systeem een logische plek geven in het systeemlandschap zoals we dat op de FNWI kennen en de daarvoor nodige systeemkoppelingen realiseren.

Project leader: Gerrit Oomens

Start project: 30 maart 2017

End project: 30 juni 2019

Funding: UvA / FNWI

Canvas cursus ter ondersteuning van FNWI docenten:
https://canvas.uva.nl/courses/10

Websites "on the way to Canvas":
Oefenomgeving: https://uvadlo-acc.instructure.com/
https://uvadlo-tes.instructure.com/login/canvas

Downloads (project report or extra information):

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also