Workflow-notebook

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Bij een aantal vakken bij de FNWI wordt met Jupyter Nbgrader gewerkt, een methode om python opdrachten (deels) automatisch na te kijken. Dit scheelt veel nakijktijd wat besteed kan worden aan betere feedback.
Dit grassrootsvoorstel gaat verder door nbgrader te integreren met Canvas en andere mogelijkheden toe te voegen.

Results

Dit grassroots project zal het volgende mogelijk maken:

* De opdrachten van canvas halen
* De opdrachten organiseren en automatisch laten nakijken
* Plagiaat laten checken (dmv check50)
* Uitgebreide (toets en item) analyse van de resultaten (met grafiekjes die we ook aan de studenten tonen)
* De cijfers en feedback uploaden naar Canvas

Het resultaat is een gericht stappenplan om een cursus met sterke Nbgrader Canvas integratie op te zetten en bij te houden. Het stappenplan is geïmplementeerd in een executeerbaar Jupyter workflow-notebook.

Project leaders: Jasper van der Heide (student)
in samenwerking met de docent Maarten Marx

Start project: maart 2019

End project: maart 2020

Funding: UvA Grassroots

Website:

Downloads (project report or extra information):

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also