Virtuele (college-)observatie

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Een video-opname in combinatie met peer observatie door een collega docent en een studentevaluatie biedt aan een docent die het BKO traject volgt de informatie om op het collegegeven te reflecteren. Hiervoor worden nu video's gemaakt met twee camera's waarbij een is gericht op de docent en een op studenten. Een opname met een 360 graden camera zou twee camera's kunnen vervangen en aan de docent/observator een meer realistisch gevoel van het observeren in de collegezaal kunnen geven.

Results

Met deze Grassroots-subsidie willen wij nieuwe technieken op het gebied van Virtual Reality – 360- graden video en een Virtual Reality-headset - testen op bruikbaarheid in het kader van de BKO- video-opnames. De techniek biedt de mogelijkheid om het college live te volgen, direct terug te kunnen kijken (er is geen editing nodig) en de interactiviteit maakt een ‘classroom experience’ mogelijk. Samen kan dit voor een nieuwe dimensie zorgen in het onderwijskundige groeiproces van een docent.


360 graden camera


Virtual Reality Headset Oculus Rift

De toepassing van Virtual Reality als onderdeel van het BKO-traject biedt enkele mogelijk positieve resultaten:

1) Praktisch: Er is minder tijd voor editing nodig: de video is sneller/vrijwel direct na de opname op het internet beschikbaar om te bekijken. Daarbij behoeft het opstellen van de 360-graden camera minder technische ondersteuning en de workflow is makkelijker overdraagbaar bij het wisselen van personeel (duurzamer).

2) Onderwijskundig: De docenten krijgen een dynamische interactieve weergave van hun eigen collegesetting, welke realistischer overkomt dan de oude methode, en zodoende een betere basis voor de (zelf)reflectie geeft;

Project leaders: Krijn Boom en Natasa Brouwer

Start project: Maart 2018

End project: Juni 2018

Funding: UvA Grassroots

Website:

Downloads (project report or extra information): projectvoorstel

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also