E-portfoliotool in Canvas

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Vanuit het onderwijs is er behoefte naar vakoverstijgende begeleiding, feedback en reflectie mogelijkheden. Tegelijkertijd is er een structurele wens om de overstap naar de arbeidsmarkt voor studenten te ondersteunen en de aansluiting tussen academische studies en professionele carrières inzichtelijk te maken, i.e. “showcasing”. Hoe kan Canvas helpen bij het ondersteunen in vakoverstijgende initiatieven?

In dit project wordt het onderzoecht hoe en welk e-portfilio in combinatie met Canvas hiervoor gebruikt kan worden door meerdere faculteiten.

Results

Deze projectaanvraag betreft een verkenning van mogelijkheden met een viertal platforms in combinatie met Canvas, en inhoeverre deze voldoen aan de wensen en de eisen vanuit het onderwijs.


De resultaten die wij verwachten te behalen zijn:

 1. Een duidelijk beeld van de wensen en verwachtingen van een e-portfolio tool die docenten, opleidingen en studenten van een groep vertegenwoordigers uit FMG en FNWI hebben.
 2. Een verkenning door experts geadviseerde tools:
  1. Pebblepad (https://www.pebblepad.co.uk/)
  2. Mahara (https://mahara.org/)
  3. Portfolium (https://portfolium.com)
  4. Scorion (in gebruik bij AMC/GNK & ACTA)
 3. Er wordt een advies uitgebracht richting de eigen faculetiten en ook het Canvas Programma.In eerste instantie zullen de twee samenwerkende faculteiten (FMG en FNWI) een eerste kennismaking ondernemen met de viertal platforms (hieronder beschreven) om in dialoog en samenspraak met de opleidingingen een beste keuze te kunnen maken, maar ook om vervolgstappen inzichtelijk te kunnen maken voor het Canvas Programma en ICTS. Dit zodat er een goeie planning gemaakt kan worden in samenspraak voor uitvoering.

Project leader: Nynke Kruidering (FMG)

Projectteam: Robert van Wijk (FNWI), Natasa Brouwer (FNWI), Guusje Smit (FNWI/FMG), Gabriel Ramirez Acevedo (FMG)

Start project: Maart 2018

End project: Mei 2018

Funding: 2.500 euro

Downloads: projectvoorstel, Eindrapport

Advies van dit project: stapsgewijze implementatie binnen de drie voorgestelde pilots met de gebruikers die geidentificeerd zijn. Go / no go momenten voor opschaling.   

The three pilots the project team recommend are:

Academic Skills and research methods – Assessment
The Academic skills courses are transcending courses throughout the bachelor programme. This makes them a perfect candidate for the pilot about assessment. As the needs assessment showed us, teachers of academic skills courses are in high demand of a good eportfolio tool that has a good assessment application. It would be ideal when the assignments are listed, graded and reviewed in the eportfolio, it can be used in transcending courses throughout the whole bachelor programme and students can keep track on their own development. The pilot could include one cohort of students in the bachelor programme in Computer Science and several courses that are coherent with each other. And also methods courses within the bachelor programme of the social sciences at the FMG.

Professionalisation
This project has a two-tiered strategy. Within the UvA we have teacher professionalisation programmes which each faculty designs differently. However in each programme there are elements of self reflection, peer feedback and many also have elements of ‘showcasing’. Many programmes miss coherent digital support strategies, using dropboxes, Blackboard Organisations or other workarounds to facilitate the process. Especially in the light of new initiatives within to UvA to set up Teaching and Learning Centers and giving extra focus to “Docent Professionalisering” (teacher professionalisation ), Pebbledpad could be applied very well to support the process of teacher professionalisation within the UvA. At the same time, when a teacher experiences a tool as a student, that can start to become familiar with it without having to have a highly developed vision of how portfolio teaching could possibly help them in their educational programmes. By first experiencing it as ‘students’ themselves, the adoption of the tool within the broader UvA teaching and learning could be a great benefit.

Post Graduation – Show-casing
For this pilot we recommend to select a master programme in which the students will use the portfolio tool to gather evidence to take with them after their graduation. The master programme has the choice to implement the portfolio in their education in one or more courses of their programme. The main objective is to support students in development to a professional career. We will do this in collaboration with the department student services.

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also