Themabijeenkomst: Wiskunde als bachelor steunvak

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
April 10, 2014, 4 p.m.
Science park, zaal B1.25

About

Doelgroep

Voor iedereen die betrokken is bij wiskunde onderwijs in de eerste bachelorjaren

Download flyer van de bijeenkomst

Aanmelden - zie hieronder (nodig ivm. consumptie en ruimte)

De thema is Wiskunde als steunvak, dus Wiskunde voor niet-wiskundigen. Wiskunde is voor elke Bèta opleiding belangrijk, al ligt de nadruk per opleiding anders: gaat het om statistiek, modelleren of lineaire algebra? Daarbij zien we bij elke opleiding dat het nodig is om studenten via diagnostische toet sen zelfkennis te laten opdoen over hun capaciteiten. Door de groei van de opleidingen gaat het daarbij altijd om flinke groepen, waardoor digitale toets- en oefen-omgeving en noodzakelijk zijn.
Binnen de FNWI is hier veel expertise, maar die wordt nog niet voldoende gedeeld. Deze eerste bijeenkomst zet daarom in op het uitwisselen van best practices aan de hand van een paar recente ontwikkelingen. 

Programma

  1. Leo Dorst: Ervaringe n met digitale wiskundetoetsen bij Kunstmatige intelligentie (ca. 15 min.)
  2. André Heck: e-Wiskunde geïntegreerd bij Levenswetenschappen (ca. 25 min. )
  3. Discussie
    • Wat is nut en rendement van diagnostische toetsen?
    • Hoe kun je het wiskundeonderwijs voor niet-wiskundigen zodanig organiseren dat bij grote groepen studenten voldoende geoefend wordt en de kennis ook langer blijft hangen? 
    • Hoe gebruik je digitale leer- en toetsomgevingen voor wiskunde in het Facebook tijdperk?

Themabijeenkomsten Bacheloronderwijs

Bacheloronderwijs kent een flink aantal thema’s die voor alle opleidingen belangrijk zijn, denk maar aan de aansluiting VWO-universiteit, taal en wiskunde toetsen en eventueel bijspijkeronderwijs daarin, tutoraten en vaardighedenonderwijs. Bij elk thema is maar een beperkt deel van de FNWI staf betrokken.
In het voorjaar 2014 organis eert het College of Science daarom een aantal maandelijkse bijeenkomsten rond één thema, voor een specifieke doelgroep. Als deze proefopzet slaagt wordt de serie voortgezet .


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also