Themabijeenkomst Blended learning: Flipping the lectures

Posted by @natasabrouwer on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m. Contact: @natasabrouwer
This event is in the past
March 5, 2015, 3 p.m.
Science Park, room C0.110

About

Doelgroep

Opleidingsdirecteuren, docenten en iedereen die activerend leren interessant en belangrijk vindt.

Aanmelden - verplicht ivm. consumptie en ruimtetoegang

Flipping the Lectures is de eerste van de vier thematische bijeenkomsten over blended learning die worden georganiseerd in het Science Park in 2015.


Flipped classroom is een blended learning methode die op dit moment

wereldwijd en in Nederland in het hoger onderwijs veel aandacht geniet.

Deze methode vraagt om het traditionele hoorcollege te verlaten.

Door het succes van de Flipped classroom methode heeft deze vorm van

didactiek veel medestanders. Echter, zoals elke onderwijs methodiek,

heeft de flipped classroom methode ook z’n valkuilen.


Binnen de FNWI,

aan de UvA en in Nederland is met Flipped classroom in diverse

disciplines al expertise opgebouwd.

Deze bijeenkomst zet daarom in op een discussie over de Flipped classroom didactiek en het belang hiervan voor de kwaliteit van het hedendaagse hoger onderwijs. Wat betekent dit voor de docent? Wat betekent dit voor de student? Wat vraagt dit aan de organisatie en de ondersteuning? Als vertrekpunt en voor inspiratie worden drie best practices gedeeld.

Download flyer: Flyer_ThemabijeenkomstBlended_FlippedLectures5-03-2015.pdf
Link naar ICTO-FNWIblog.

Programma

 1. Opening van de bijeenkomst door de dagvoorzitter (Andy Pimentel, directeur Graduate school of Informatics en de voorzitter van de ICTO-FNWI programmaraad)
 2. Presentatie van drie cases:
  • Flipping the class bij Psychobiologie: voordelen en valkuilen (Erwin van Vliet, docent (UvA))
  • Team based learning in het UvA Medisch onderwijs (Etienne Verheijck, lid UvA Blended learning groep (AMC, UvA))
  • De introductie van het Flipped Classroom model bij Geneeskunde SUMMA (Esther Christenhuis (Onderwijscentrum, Expertisecentrum Onderwijstechnologie, UMC Utrecht)
 3. Korte pauze
  Panel discussie met de zaal onder de leiding van Sylvia Witteveen (opleidingsdirecteur Psychobiologie, UvA)
  Panelleden: Erwin van Vliet, Esther Christenhuis, Etienne Verheijck, en Jeroen Goedkoop (directeur College of Science)
 4. Borrel

Link naar de video van de bijeenkomst (presentaties en een stukje van de Panel discussie)


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also