Weblectures in AI

Posted by Natasa Brouwer, on Oct. 5, 2021, 3:04 p.m.

About

Docent

Arnoud Visser, UvA/FNWI

Schaal onderwijs

Middel grote groepen studenten.

Inhoud

Artificiële intelligentie.

Beginsituatie en interventie

Om de studenten te activeren en ondersteunen wilde ik hen graag een extra service bieden om de stof beter te begrijpen, omdat ik vaak negatief verrast ben over de manier waarop en hoe veel (lees: hoe weinig) studenten studeren. Hoorcolleges zijn niet de ideale manier van informatieoverdracht, met behulp van video’s en opdrachten kan deze overdracht veel effectiever worden gemaakt.

Onderwijsdoel van de interventie

Studenten extra handvatten aanbieden om de lesstof beter te kunnen begrijpen, en het studeren te vergemakkelijken.

Interventie

In deze cursus worden videolectures van auteurs van het boek gebruikt, omdat zij vaak de beste uitleg kunnen geven over hun eigen boek. Deze videolectures worden ingebed in de Powerpoint presentatie die door de docent (Arnoud Visser) tijdens het college wordt gebruikt. Na elke vier slides volgt een opgave en er is ruimte voor discussie over de onduidelijkheden. Het college van de docent wordt opgenomen po de video. Dat wordt gedaan met software Lecturnity op de laptop van de docent. Later kunnen studenten op de video gericht door de slides bladeren. Het grote voordeel van het opnemen van colleges is dat studenten hierdoor precies dat stuk kunnen opzoeken, wat zij in college niet goed begrepen hebben. Hierdoor ontstaat een extra leermoment buiten de colleges om. Doordat de software erg gebruiksvriendelijk is, heeft het gebruik van deze tool nauwelijks tijd gekost. “De grootste drempel bleek het financieren van het project te zijn, €100 voor de software”, vertelt Arnoud Visser lachend.

Leerproces

Het blijkt dat de opnames van colleges vooral bekeken wordendoor de ‘goede’ studenten, en zij zijn over het algemeen zeer positief. “Het blijkt dat de studenten pas bij dediscussies en opgaves, zodra zij echt praktisch bezig gaan, echt beginnen metnadenken en dingen tegenkomen die ze niet snappen.” Daarnaast zijn deopnames openbaar beschikbaar op de persoonlijke website van de docent, vanuitde overtuiging dat data in de wetenschap vrij beschikbaar moet zijn. Het grotegevaar van opnames online beschikbaar maken, is het risico dat studenten in hunbed blijven liggen. Echter, het blijkt dat goede studenten naar de collegesblijven komen en later de webcolleges nakijken.

Assessment

Het grotegevaar van opnames online beschikbaar maken, is het risico dat studenten in hunbed blijven liggen en het studeren uitstellen. Echter, het blijkt dat goede studenten naar de collegesblijven komen en later de webcolleges nakijken.

Evaluatie van de interventie

A) Tevredenheid studenten

Uit de evaluatie blijkt dat deze service naar de student toe zeergewaardeerd wordt door studenten die de webcolleges gebruiken (geschat opongeveer 20%).

B) Tevredenheid van de docent

Het gebruik van deze tool is door de kleine tijdsinvesteringen het grote gebruikersgemak zeker aan te raden aan andere docenten: “In principe kan elke docent dit gebruiken”.

C) Tevredenheid met course design (constructive alignment) 

Een voordeel van deze methode voor de docent is dat je zelf bepaalde stukkenvan je uitleg terug kan zien uit voorgaande jaren, wat kan helpen bij de voorbereidingvan de les.


Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also