COACH 2

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

De bruikbaarheid en effectiviteit van Learning Analytics (LA) bij lopend onderwijs is nog niet goed bekend. De FNWI voert hiervoor drie onderzoeken uit. De onderzoeken bouwen verder op de ervaring van het eerder uitgevoerde
COACH project, maar betreffen een nieuwe aanpak en realisatie. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van de Learning Record Store (LRS) die wordt ontwikkeld bij de afdeling ICT Services (ICTS) vande Universiteit van Amsterdam.

Results

Dit project maakt deel van een UvA brede project UvAInform dat gelanceerd is door de UvA Focus groep Learning analytics. Verschillende UvA faculteiten werken samen om de bruikbaarheid van Learning analytics voor onderwijs te onderzoeken. Hiervoor worden verschillende deelprojecten uitgevoerd die specifiek voor een faculteit belangrijk zijn.

Voor het FNWI project COACH 2 project zijn drie onderwijscases gekozen waar onderzoek wordt gedaan: (1) een bachelor opleiding, (2) een wiskunde leertraject waar zelfstandig toetsgestuurd online leren centraal staat en (3) een online Pre-master programma.

In de basis kent elk onderzoek bij de FNWI een ontwikkel‐ en gebruik‐traject. Tijdens de ontwikkeling wordt het LA
instrument gemaakt. Tijdens het gebruik worden de interacties tussen studenten (en/of docenten) met
het LA instrument bestudeerd om te achterhalen of het LA instrument een positieve bijdrage levert aan
het leerproces en de leerresultaten.
Het ontwikkel‐traject kent een aantal onderdelen, welke in de basis gelijk zijn voor elk van de
onderzoeken, maar die afhankelijk van het onderzoeksdoel anders worden uitgevoerd:

  1. Vergaren en actueel houden van relevante data in de LRS.
  2. Ophalen van data uit de LRS, bewerken en geschikt maken voor presentatie.
  3. Visualiseren van de resultaten, waar nodig verrijkt met interactieve component.

Tijdens het gebruik‐traject zijn vooralsnog twee soorten interactie voorzien:

  • De individuele student ziet zijn/haar eigen resultaten gepositioneerd in de context van de resultaten van andere leerlingen. Ook wel mirroring genoemd. Belangrijk hierbij is de vraag welke relatieve positie wordt berekend en getoond.
  • De positionering van individuele student wordt gebruikt door het onderwijzend personeel om te bepalen hoe hun ondersteuning het beste kan worden aangewend.

Project leaders: Bert Bredeweg (overkepelend en trekker ivm. onderwijs casus 1), André Heck (trekker ivm. onderwijscasus 2) en Natasa Brouwer (trekker ivm casus 3)

Start project: februari 2015

End project: 2016

Funding: 27.000 euro

Website:

Downloads (project plan, extra information): Plan

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also