MultiELO

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

In het vak Innovation and Design Thinking werken studenten in teams van 4 à 5 personen aan een real-life case die wordt ingebracht door een externe opdrachtgevers. Er is nog geen goede online oplossing om in onze elektronische leeromgeving dit voldoende te faciliteren. Een belangrijke zwaartepunt in dit vak is theorie en reflectie op de grotere ontwikkelingen en thema’s (wetenschapsfilosofisch; methodologisch; maatschappelijk) waarbinnen de design opdracht van de case plaastvindt. Voor een goede en efficiente verwerking van de lesstof in dit geval schit Blackboard te kort, bovendien is Blackboard niet echt aantrekkeljk en studenten matig motiveert met de aanwezige mogelijkheden voor comunicatie en samenwerking.

Results

Voor het ondersteunen van het innovatief werken en het leren op een cognitief hoog niveau willen we twee applicaties op een integrale manier toepassen: Projectcampus en FeedbackFruits. Concreet levert dit project een pilot op waar twee veelbelovende, in Nederland ontwikkelde tools op het gebied van blended learning worden gecombineerd in één onderwijsontwerp. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld met andere docenten via verschillende kanalen, o.a. Starfish. Hiervoor worden ook blog(s) geschreven, en een wordt een handleiding gemaakt.

Om de verwerking van de lesstof beter, effectiever, motiverender, en aantrekkelijker te laten plaatsvinden willen we FeedbackFruits inzetten. In FeedbackFruits kan de lesstof (teksten, slides, videos …) door studenten en docenten in een online omgeving worden gezet. De studenten kunnen er op elk moment vragen en opmerkingen bij plaatsen en op die van andere studenten reageren. Hierdoor wordt de lesstof op een dynamische en interactieve manier verwerkt – iets dat het leerproces aanzienlijk kan verbeteren. De studenten werken bij dit vak samen in projectteams aan cases. Om projectmatig werken te ondersteunen zullen ze de tool Projectcampus gebruiken. Deze applicatie ondersteunt de communicatie en het samenwerken van een team.

Op een meer strategisch niveau is dit project voor de faculteit van groot belang bij het verkennen van mogelijkheiden voor de inrichting van een krachtige digitale leeromgeving van de toekomst. Geen enkele tool of digitale platform kan voor alle soorten leeractiviteiten gelijk efficient zijn - net zoals er ook geen enkel soort fysieke ruimte is waarin je al je onderwijs kunt geven. Vele tools zijn discipline specifiek. Voor een optimale oplossing is daarom nodig om verschillende tools te combineren waardoor een hoogwaardige digitale omgeving gecreëerd can worden.

Met dit grassrootsproject wordt geëxperimenteerd met de combinatie van twee tools, een tool die zich specifiek richt op het digitaal faciliteren van interactie over leerstof en samen leren (FeedbackFruits) en één die gericht is op project-gestuurd leren (Projectcampus).

Project leaders: Corneel den Hartogh (student) in samenwerking met de docent André Nusselder

Start project: november 2015

End project:

Funding: FNWI - Grassroots subsidie

Website:

Downloads (project report or extra information):

Original author: Corneel den Hartogh
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also