Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Activerend onderwijs stelt de student centraal en geeft de student controle over en inzicht in het eigen leerproces. Om succesvol te kunnen studeren is het van groot belang dat studenten de vaardigheid zelfgestuurd leren ontwikkelen. Het leidt tot betere studieresultaten omdat studenten het eigen leren bewuster sturen en vervolgens beter in staat zijn om de opgedane kennis in verschillende situaties te gebruiken.

Results

In een explanimatie-reeks (‘uitlegvideo’ in de vorm van een animatie) met als overkoepelend thema student gestuurd leren wordt aan eerstejaars Psychobiologie studenten aan de hand van verschillende explanimaties uitlegelegd wat we verstaan onder student gestuurd leren, welk gedrag hierbij past en welkeonderwijsactiviteiten en -vormen ze ook kunnen toepassen om zich te ontwikkelen tot zelfsturende, gemotiveerde en actieve studenten.

Explanimatie is een audiovisuele methode:


Project leaders:
Ilja Boor

Start project: Oktober 2016
End project:
Oktober 2017
Funding:
UvA Grassroots Programma
Website:

Downloads (project report or extra information): projectplan

Original author: Ilja Boor
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also