Fruitful Learning

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Binnen het vak Innovation & design thinking een aantal online leeractiviteiten ontwikkelen in Feedbackfruits.
Een zwaartepunt in het vak is het verwerken van theorie over, en de reflectie op, grotere ontwikkelingen en thema’s (wetenschapsfilosofisch; methodologisch; maatschappelijk) waarbinnen de design case plaatsvindt. We willen studenten stimuleren om interactief met de stof aan de gang te gaan, en ook van elkaar te leren. Hiervoor willen we het ontwerp van het vak Innovation & Design Thinking aanpassen en voor studenten een serie van online leeractiviteiten ontwikkelen. In aanvulling hierop willen we studenten wekelijks een persoonlijke reflectie op de stof laten schrijven. Ook deze reflectie zal binnen de DLO verder worden uitgewisseld en gestimuleerd.

Results

Het onderwijskundig concept bij het vak Innovation and Design Thinking is ‘flipped classroom’. Doordat de contacturen minder hoeven te worden gebruikt voor kennisoverdracht in de vorm van de ‘traditionele', minder effectieve, hoorcolleges wordt er meer ruimte gecreëerd voor het samenwerken en samen leren van studenten tijdens de colleges. Studenten verwerken de lesstof deels in FeedbackFruits buiten de colleges om. In aanvulling hierop ondersteunt de omgeving van FeedbackFruits het peer-feedback proces.

De samenwerking van studenten vindt o.a. plaats in kader van het werken aan de case. Het is van groot belang om tijdens de contacturen voldoende tijd voor de ontwikkeling van deze skills in een samenwerkingsverband te besteden en dit efficiënt te organiseren, omdat dit voor studenten moeilijk is om zelf is te organiseren buiten de collegetijd. Vele van onze studenten zijn deeltijdstudenten, die naast hun studie werken. Dit is een situatie die in de toekomst steeds vaker voor zal komen en waar de universiteit moet leren mee om te gaan. In combinatie met het gebrek aan begeleiding leidt dit tot een suboptimaal leerproces. Immers, de veronderstelling dat studenten deze skills (bv. kunnen samenwerken) al hebben is niet houdbaar gebleken. Studenten geven zelf aan dat samenwerken door gebrek aan begeleiding meer frustratie dan ontwikkeling oplevert. Daarom moeten deze vaardigheden juist tijdens contacturen worden ontwikkeld. De inzet van de genoemde tools biedt daar de mogelijkheid voor.

Als platform dat op een voor studenten zeer aansprekende wijze is ontworpen, bevordert FeedbackFruits ook de interactie en (team)reflectie gedurende het design proces, die nodig zijn om dit proces op een goed academisch niveau te laten verlopen

Project leaders: Corneel den Hartogh

Start project: Februari 2017

End project: Juli 2017

Funding: Grassroots

Website:

Downloads (project report or extra information): grassroots aanvraag

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also