E-module Academic Reading

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Dit project gaat over de ontwikkeling van een E-module academisch lezen waarmee studenten het lezen van primaire literatuur (wetenschappelijke artikelen) leren. De module wordt ontwikkeld in Articulate Storyline 2 en opgenomen in de digitale leeromgeving van de online pre-master cursus Academic Skills dat wordt gegeven door docent Loek Stolwijk. Het ontwerpen van de module zal gebeuren aan de hand van het onderzoek naar het gebruik van argumentatiemodellen voor het leren van Academisch lezen van Edwin van Lacum (Academische vaardigheden docent, FNWI) wat is beschreven in zijn proefschrift “Reading primary literature : introducing undergraduate life science students to the rhetorical structure of research articles” Door middel van het gebruik van het argumentatie model zijn een aantal oefeningen ontwikkeld die erg goed aansluiten bij academisch lezen onderwijs.

Results

- Een online module voor academisch lezen.

- De toepassing van de module in de online cursus Academic Skills in de pre-master Information Studies.

- Inventarisatie van de wensen van AV docenten en coördinatoren met betrekking tot Academisch lezen onderwijs.

- Ervaringen van docenten en studenten die de module hebben gebruikt.

- Onderzoek gedaan naar gamification mogelijkheden in Articulate


Project leaders: Guusje Smit

Start project: Februari 2017

End project: Juli 2017

Funding: Grassroots

Website:

Downloads (project report or extra information): Formulier Grassroots

Original author: Guusje Smit
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also