Learning by Sharing (Delen van door studenten opgebouwde kennis)

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer
Pedagogy
CollaborativeLearning
Technology
Wiki
Context/Topic
GrassrootsProject ICTO-FNWIproject

About

Motivation for this project

Bij het vak Dynamics in Business and IT is in 2012 een Wiki (www.adaptivecycle.nl) opgezet om het research werk van studenten te delen met studenten van de erop volgende jaren. Deze Wiki groeit en wordt ook buiten het vak over de hele wereld benaderd. Eind 2018 bereikte de gemiddelde aantal views 100.000 per maand. Het totaal aantal views op de Wiki passeerde in april 2018 de 2 miljoen. Het is nodig om verder uit te werken om de studenten-onderzoeksresultaten beter in het onderwijs in te zetten en wiki uitbreiden.

Results

Het project levert kennis op hoe het proces van kennisdeling van studenten binnen de universiteit beter kan worden vormgegeven met behulp van een Wiki-toepassing en een handleiding hierover. De Wiki zal voor andere vakken gebruikt kunnen worden (vooralsnog binnen het huidige vakgebied). De Wiki is verder zodanig opgezet dat de logische structuur eenvoudig kan worden gekopieerd voor toepassing in andere vakgebieden.

www.adaptivecycle.nl

Project leaders: Toon Abcouwer (UvA, FNWI), docent van het vak Dynamics in Business and IT)

Start project: maart 2019

End project: mart 2020

Funding: UvA Grassroots

Websites: www.adaptivecycle.nl,  http://icto.uva.nl/grassroots/grassroots.html

Downloads (project report or extra information):

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also