Fruitschaal (Activerend blended onderwijs door (peer-)feedback in FeedbackFruits)

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Een activerend leerproces zonder het geven en ontvangen van feedback is ondenkbaar. Bij grote groepen wordt dit te arbeidsintensief voor de docent. Een efficiënte oplossing kan het inzet van een digitale tool zijn maar deze moet dan wel in Canvas beschikbaar zijn. Een goed ontwerp van leeractiviteiten dat bij het vak/leerdoel past en technisch goed in elkaar zit vraagt veel kennis. De kennis wordt niet gedeeld en het wiel wordt telkens opnieuw uitgevonden.

Results

Dit project heeft tot doel om ca. 10 docenten bij elkaar te brengen bij de FNWI die voor hun onderwijs verschillende activerende leeractiviteiten willen (her)ontwerpen en hierbij didactisch verantwoord digitale (peer-)feedback willen inzetten binnen de digitale leeromgeving Canvas.

Het onderwijsontwerpen en de nodige ontwikkelingen worden georganiseerd in een team van docenten, studentassistenten en experts waardoor het mogelijk wordt gemaakt dat elke docent in dit project met verschillende experts zal kunnen samenwerken en tot een succesvol resultaat voor zijn/haar onderwijspraktijk zal kunnen komen.

Plan van aanpak

Het project zal 12 maanden duren waarbij de afzonderlijke grassroots in principe binnen 3 maanden klaar zijn. In deze tijd zal het team als geheel drie keer bij elkaar komen:

  1. Kick off met presentaties van eigen Grassrots ideeen en wat ze mee willen bereiken (onderwijs (her)ontwerpen), een workshop (hands on) FeedbackFruits en het plan afspreken voor het samenwerken in het project (maand 1)
  2. Vervolgbijeenkomst – hands on workshop Feedback-Fruits, stand van zaken diverse ontwikkelingen. (ca maand 3-6 – het moment wordt gekozen bij de Kick off op basis van het onderwijsrooster van deelnemende docenten). Verdiepende workshop FeedbackFruits, eventuele werkafspraken.
  3. Slot bijeenkomst (maand 12): open bijeenkomst met de presentatie van 10 grassroots en discussie.

Informatie flyer om docenten te werven: Download Informatieflyer

Projectleader:  Robert van Wijk

Start project: December 2018

End project: December 2019

Funding: 10.000 euro, UvA Grassroots

UvA Grassroots - Blog Fruitschaal: https://ict-innovatie.uva.nl/2019/11/14/blog-fruitschaal/

Good practice (Teaching Science site) Robert van Wijk: https://teaching.science.uva.nl/portfolio/feedbackfruits/


VERVOLG

Het project Fruitschaal is met succes afgerond. De ondersteuning van FeedbackFruits is in het vervolg geregeld bij de FNWI Teaching and Learning Centre. Er is een UvA Canvas Group FeedbackFruits in leven geroepen. Zie voor verder infornatie op Teaching-Science site:
https://teaching.science.uva.nl/tools/digital-formative-assignments-and-feedback/#feedbackfruits

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also