DAM - Digital Assessment Matched

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Bij de FNWI wordt bij steeds meer vakken het tentamen digitaal afgenomen. Hiervoor zijn goede voorzieningen én op maat ondersteuning nodig. Op dit moment is dit bij de FNWI nog niet geregeld.

In 2015-2016 zijn bij de FNWI minimaal 17 digitale summatieve toetsen in de UvA digitale toetszalen geplanned (aantal van de interoosterde digitale toetsen in het academisch jaar in september).
Het doel van dit project is passende opschaalbare ondersteuning op te zetten voor digitaal toetsen, workflows te ontwikkelen, hiervoor de staande organisatie bij te betrekken en waar nodig deze aan te vullen.

Met de inzet van digitale toetsing kunnen diverse (onderwijs)problemen aangepakt worden en zowel de kwaliteit als de efficiëntie van het onderwijs zo vergroot worden:

  • Passende assessment kiezen/gebruiken bij blended learning cursussen
  • Tijd voor het nakijken van tentamens verkorten en efficienter organiseren (o.a. handschrift bij open vragen, toetsen met combinatie van open en gesloten vragen die automatisch worden nageken)
  • Flexibiliseren van assessment in tijd en ruimte (o.a. proctoring)
  • Logistieke problematiek die bij pen en papier toetsen bekend is (veel papier, kopiëren, scannen, archiveren van tentamens)
  • Bij voorkennisproblematiek toetsgestuurd leren toepassen (wiskunde en statistiek kennishiaten zelftoetsen, eigen leerpaden ondersteunen bijvoorbeeld in pre-masters programma’s)
  • Grote groepen studenten ondersteunen bij activerend leren
  • Efficient feedback geven bij diverse vormen van activerend leren.

Results

Digitaal toetsen als standaard voorziening bij de FNWI.

Project kernteam: Natasa Brouwer (coordinator), Joep van Drunen, Guusje Smit, André Heck
Assistenten: Tycho Atsma, Marek van der Hoeven en Erik Kooistra
 

Looptijd project: Oktober 2015 - juni 2016
Het gedeelte over nieuwe ontwikkelingen is verlengt voor zolang nodig. 

Funding: FNWI

Website:

Downloads (project report or extra information): Evaluatiereport 2015-2016

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also