Perusall-FNWI

Posted by @natasabrouwer on April 16, 2022, 2:19 p.m. Contact: @natasabrouwer

About

Motivation for this project

Docenten vragen studenten om zich voor te bereiden op colleges maar dit werkt niet altijd goed. Studenten lezen bijvoorbeeld de studiestof niet of erg oppervlakkig. Het leereffect is hierdoor laag en tijdens het college kan de docent niet tot verdieping komen. Docenten die de zogenaamde flipped classroom methode gebruiken, willen studenten ook buiten de contacturen ondersteunen en ze willen weten waar studenten bij het lezen van het boek of het artikel moeilijkheden hadden, hoe ze hebben geredeneerd en of ze ergens misconcepties hebben, om bij het college juist daarop in te kunnen gaan. De methodes peer-instruction of pre-tests die nu worden toegepast zijn zeer waardevol maar ze hebben effect alleen tijdens college en ze ondersteunen niet direct het leerproces vóór het college. 

Perusall is een tool die ondersteunt studenten bij het lezen en verwerken van het studiemateriaal ter voorbereiding op colleges of andere contacturen.

Results

In dit project willen we een groep van ca. 10 docenten van verschillende opleidingen van de FNWI (STEM) bij elkaar brengen om Perusall eerst zelf uit te proberen en daarna experimenteel met een groep studenten te gebruiken. Veel docenten hebben al interesse getoond. Bij dit project wordt samengewerkt met de UvA / FNWI Bibliotheek en met de UvA centrale ICTO.

Planning

Fase 1:  Voorbereiding
Inrichten van experimentele (digitale) ruimte voor Perusall en experimentele koppeling van Perusall aan Canvas. In deze fase wordt contact gelegd met de UvA centrale ontwikkelingen (CILT / ICTO) die ook interesse voor Perusall hebben getoond. In verband met het gebruik van de literatuur en copy right wordt samengewerkt met FNWI groep van de UvA bibliotheek.  

Fase 2: Tests  
In deze fase worden twee bijeenkomsten met alle deelnemende docenten georganiseerd. De docenten testen de tool en maken een ontwerp voor een experiment om Perusall uit te proberen met een groep studenten.

Fase 3: Experimenten met studenten

In deze fase voeren de docenten die een plan hebben gemaakt hun experimenten met Perusall in Canvas met hun groep studenten uit. Koppeling met Canvas in productie omgeving.

Fase 4: Afronding
Een UvA brede slotbijeenkomst in samenwerking met de RUG waar docenten kort hun experimenten – resultaten presenteren en een nabespreking over de ervaringen.

Project documents:

Project leader: Erwin van Vliet

Start project: 11 maart 2019

End project: 10 maart 2020

Funding: UvA Grassroots (grassroootsprogramma)

Website: UvA Grassroots

Downloads (project report or extra information): Projectvoorstel, Download Flyer Perusall-FNWI

Blog: https://ict-innovatie.uva.nl/2019/10/08/blog-perusall-fnwi/

Wil je aansluiten bij de FNWI Perusall community om Perusall in te zetten in je onderwijs?

Stuur een e-mail naar de FNWI Teaching and Learning Centre: Teaching-science@uva.nl

Original author: Natasa Brouwer
Creative Commons Licence Logo Creative Commons 3.0 BY SA applies to all content on Starfish.
Starfish-education support for the publishing on Starfish-education.eu does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors and Starfish-education cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Starfish-education cannot be held responsible for the content published by authors that is not conform with Creative Commons 3.0 BY SA.

See also